wz

Zopakuj si násobilku

Dopíš čísla do okienok. Potom stlač "Vyhodnoť".
Doplň chýbajúce čísla v číselných radoch:skriatok.gif
4, 8, 16, , , 28, , 36
64, , 48, 40, , , 16
, 27, 36, , 54, 63,

6 . 8 = . 4 = 36 7 . = 42 20 : 2 = 40 : = 8
3 . 4 = 2 . = 16 . 5 = 20 45 : 9 = 100 : = 10
6 . 9 = 8 . = 56 . 3 = 9 81 : 9 = : 7 = 4
6 . 1 = . 3 = 24 10 . = 60 16 : 2 = : 9 = 7