wz

Násobenie a delenie so zátvorkami

Dopíš čísla do okienok. Potom stlač "Vyhodnoť".
Najprv vypočítaj časť príkladu v zátvorkách. Potom postupuj zľava doprava.

3 · (2 + 7) = (18 : 3) · 7 = (109 - 9) : 10 =
9 · (16 - 10) = (45 : 5) · 8 = (75 - 40) : 7 =
64 : (35 - 27) = (9 · 4) : 6 = (48 : 6) · (24 : 3) =
81 : (100 - 91) = (6 · 3) : 9 = (80 - 16) : (100 - 92) =