wz

Numerácia

Prečítaj si úlohy a vyplň medzery číslami. Môžeš a nemusíš oddeľovať trojčíslia. Potom stlač "Kontrola".

Zapíš číslom
osemstotridsaťpäť - šesťtisícosemdesiat - deväťstotri -
tridsaťosem - sedemtisícdeväťstošesť - päťtisícdvestoosemnásť -

Zapíš číslom: Napíš číslo, ktoré má (nič iné nemá):
a) 700 + 30 + 8 =
b) 2 000 + 600 + 30 + 9 =
c) 40 + 6 000 + 100 =
a) 5 jednotiek, 4 desiatky, 8 stoviek:
b) 4 desiatky, 3 tisícky, 2 jednotky:
c) 6 jednotiek, 8 stoviek, 5 tisícok: