wz

Zopakuj si násobilku

Dopíš čísla do okienok. Potom stlač "Vyhodnoť".

4 . 5 = 0 . 9 = 8 . 2 = 20 : 10 = 18 : 6 = 7 : 7 =
5 . 3 = 2 . 6 = 2 . 9 = 20 : 5 = 10 : 5 = 0 : 3 =
7 . 2 = 3 . 6 = 4 . 4 = 12 : 2 = 6 : 6 = 16 : 4 =
1 . 8 = 2 . 3 = 4 . 3 = 8 : 2 = 18 : 2 = 4 : 2 =