wz

Podstatné mená - gramatické kategórie: rod, číslo, pád

Vyber správnu možnosť a na záver stlač vyhodnoť.