wz

Rod podstatných mien

Presuň slová podľa rodu.