wz

Odčítanie do 20 s prechodom

Po stlačení + sa zobrazia ďalšie riadky.


12 - 4 = 15 - 6 = 11 - 5 = 13 - 8 =
16 - 7 = 14 - 9 = 12 - 6 = 13 - 4 =
13 - 7 = 14 - 8 = 17 - 9 = 12 - 5 =
11 - 9 = 16 - 8 = 13 - 4 = 12 - 6 =
10 - 3 = 17 - 8 = 14 - 7 = 11 - 3 =
Mgr. A. Karchutňáková