wz

Sčítanie do 20 s prechodom

Po stlačení + sa zobrazia ďalšie riadky.


7 + 8 = 6 + 5 = 4 + 9 = 5 + 7 =
6 + 7 = 8 + 8 = 8 + 6 = 9 + 8 =
9 + 2 = 4 + 8 = 7 + 7 = 5 + 8 =
6 + 6 = 5 + 9 = 9 + 7 = 9 + 9 =
4 + 6 = 3 + 8 = 9 + 3 = 6 + 9 =
Mgr. A. Karchutňáková