wz

 autorka: Mgr. A. Martincová

Rozroluj si lištu a doplň správnu predložku. Spomeň si na pádové otázky pre genitív a inštrumentál.
modrých očí
mojou mamou
školy
sestrou
bratom
stola
Bratislavy
strechy
perom
slaninou
lásky
mnou
knihy
záhrady
deťmi
okna
zeleninou
počítača
seba
stromov
zubov
ruky
Jurkom
Zuzkou
strán