wz

Skloňovanie č. 1deti.gif

Doplň pádové prípony

Prečítaj si text a vyplň medzery. Potom stlač "Kontrola".
slané zemiak, stavebné žeriav, múdri šachist, vysoké topol, osobné vlak,
odvážni strážcov, zaujímavé videoklip, špinavé odev, premyslené príbeh,
usilovní sedliac, vytrvalí plavc, úloha pre dvoch lenivc, stretnutie s mládež,
s odretou kož, pre oboch strýk, ísť dom s tet