wz
Mgr. A. Karchutňáková

Spodobovanie na konci slov: b - p

Vyber správnu spoluhlásku b alebo p. Potom stlač "Vyhodnoť".
par.gif
chlie čre holu
le hrí zu so ce
stĺ kr poklo sľu du
kra chla pohra čľu Jaku