wz
Mgr. A. Karchutňáková 

Spodobovanie na konci slov: d - t

Vyber správnu spoluhlásku d alebo t. Potom stlač "Vyhodnoť".
par.gif
bo priamky plo okolo domu obcho sladký me 5 krá 6
starý hra suse chobo ostrý chla vŕbový prú
krásny kve ho oštepom tvrdý ľa nízky pla drevený su
prú vody môj sva nebezpečný ha ľahký diktá ťažký klá