wz

Spodobovanie na konci slov: ď - ť

Vyber správnu spoluhlásku ď alebo ť. Potom stlač "Vyhodnoť".
maco.gif
silný dáž biela labu cho tam! hnedý medve nestra to!
nezho pohár! žalu pokojne stá dobre pláva kúpi pero
ma kamaráta ťažili me zasa strom! nechce spa nevie odpoveda
hľa rovno eur devä áut mužná hru veľká lo