wz
Mgr. A. Karchutňáková 

Spodobovanie na konci slov: dz - c, dž - č

Vyber správnu spoluhlásku dz, dž alebo c, č. Potom stlač "Vyhodnoť".
chlapec.gif
je! už! stará pe nepove to! detský pla
zvára chlieb! kraje chleba sko tam! vdove
upra si to! konie filmu starý ko pove pravdu stare
rýchly love dlhý vrko odhá sneh hrnie jazve