wz
Mgr. A. Karchutňáková 

Spodobovanie na konci slov: g - k

Vyber správnu spoluhlásku g alebo k. Potom stlač "Vyhodnoť".
hudba.gif
poto mozo kr gl prvá
drobiz ma pra bumeran cukrí
tan gon slá oblo