wz
 Mgr. A. Karchutňáková

Spodobovanie na konci slov: h - ch

Vyber správnu spoluhlásku h alebo ch. Potom stlač "Vyhodnoť".
hr.gif
bre potoka kožu krča pra dverí veľký stra
sne sto slamy zvírený pra kali bato
vala hra výťa stra pru
pstru nápra smie poťa hro