wz
Mgr. A. Karchutňáková 

Spodobovanie na konci a začiatku slov: v - f - u

Vyber správnu spoluhlásku v alebo f. Potom stlač "Vyhodnoť".
hr.gif
bra čela tip rak
ajka šetko šade ták ľak
úrik ľaša kr ner