wz
Mgr. A. Karchutňáková 

Spodobovanie na konci slov: z - s

Vyber správnu spoluhlásku z alebo s. Potom stlač "Vyhodnoť".
obr.gif
reťa pla no hla povra
kla obra vo rozka done
ra vla víťa pe príka
pro mrá hustý le zle dolu úka