wz

VNÚTRI POČÍTAČA

Vyber správny  názov!

VNÚTRI POČÍTAČA

Skrinka /CASE/ počítača môže byť:
DESKTOP-horizontálne
TOWER-vertikálne

V skrinke centrálnej jednotky sa nachádzajú tieto dôležité časti:

PROCESOR
- najdôležitejšia a veľmi zložitá elektronická súčiastka,
ktorá vykonáva a spracúva pokyny jednotlivých programov.

RAM - operačná pamäť
- slúži na ukladanie údajov, ktoré počítač potrebuje
na spracovanie práve vykonávanej úlohy.

ZÁKLADNÁ (MATIČNÁ) DOSKA
- je doska obsahujúca elektronické súčiastky tvoriace
základné prvky osobného počítača.

PEVNÝ DISK
- slúži na ukladanie programov a ostatných údajov.

OPTICKÁ MECHANIKA
- zariadenie, ktoré slúži na čítanie a zápis údajov
z optických diskov (CD, DVD, BlueRay), pomocou lasera.

GRAFICKÁ KARTA
- má na starosti zobrazovanie informácií na monitore.

SIEŤOVÁ KARTA
- má na starosti pripojenie počítačov do počítačovej siete a k internetu.

ZVUKOVÁ KARTA
- má na starosti prehrávanie zvukov programov, hier, pesničiek...

ZDROJ NAPÄTIA
- upravuje a zabezepčuje dodávku elektrickej energie pre súčiastky počítača.

SOCKET
- pätica procesora.

SLOT
- zbernica na pripojenie periférii k základnej doske.