wz

Krížovka - vybrané slová po S

Klikni na číslo a zobrazí sa ti nápoveda. Odpoveď píšeš do medzery.
Doplň krížovku, potom klikni na tlačidlo "Kontrola" a skontroluj si odpovede. Ak potrebuješ radu, stlač "Ďalšie písmeno".
            1    
           2     
              
              
     3    4         
              
    5            
              
     6           
              
    7            
              
8