wz

Vybrané slová po Bpribytok.gif

Vyber správne i/í, y/ý. Potom stlač "Vyhodnoť".

bcykel na ceste bť zdravý prišitý gombk občajné ráno
tovar na odbt jazdecký bčík vybtý zub Btčiansky zámok
nabjať telefón bť spravodlivý dobvanie uhlia rozbť tanier
žť v blahobte odbjať dvanástu vydobť si šťastie srdce mu bje
úbtok vody silný bvol zbtočné veci oblné klasy
pribť klinec ľudská btosť malá násoblka osobtne rastú