wz

Vybrané slová po Mmys.gif

Vyber správne i/í, y/ý. Potom stlač "Vyhodnoť".
Umvacie prostriedky sa mnuli. Nikto nie je neomlný.
Ježibaba bola zlomseľná. Poprosil o mlosť. Má bstrú mseľ.
Komnár m priniesol šťastie. Mlena je mlá. Prečo nerozmšľaš?
Nechce sa m umvať. M meriame na mlimetre.

m štvrtáci ms v mori si veľmi m mš zapišťala zavolaj m
chemcký priemsel mnerálna voda mkal hlavou mss školy dlhé mhalnice
spadol m pomliť sa zaplatiť mto aj m pôjdeme mska na ovocie
nebezpečná zmja pomje pre prasce zamkať dvere mnúť peniaze smkovať pôdu
Dukliansky priesmk nová umváreň mhať prútom mnulé leto kamarátka Mlka