wz

Vybrané slová po Pprincezna.gif

Vyber správne i/í, y/ý. Potom stlač "Vyhodnoť".
V rozprávke sa Šípová Ruženka pchla ostrm vretienkom a zaspala na sto rokov.
Ptate sa prečo? Veď nebola pšná, panovačná ani zlomseľná. Zariadila to
pšná víla. Rozprávkar príbeh takto vmslel a napísal. Mslíte si, že
Ruženka ešte spí? Mlite sa, už ju oslobodil princ - ptač.

žiť v prepchu pchá ma v boku sptať sa uja dobrý spsovateľ začul psk
ísť na ptačky priť sa od hanby psať list môj pjak ostré črepny
stopy kopt odpkávať trest špnavé tenisky pskom hrabú prepchové šaty
vlhká pvnica samé pliny optovacia veta vŕbová pšťalka nebezbečný ptliak