wz

Vybrané slová po R

Vyber správne i/í, y/ý. Potom stlač "Vyhodnoť".
Chováme doma akvárjné rbky. Všetky sú malé a farebné. Niekedy sa navzájom hrzú,rybka.gif
alebo sa skrvajú pod kamene a medzi rastlinkami. Nedávno nám prbudol do akvária
nový obvateľ, kortnačka psmenková. Je mlá, ale nie prtulná. Má ostré zuby, hrzáky.
Všetky rbičky mali strach. Radšej sme našej kortnačke pripravili nový prbtok.

vyriešená kržovka varť hrbovú polievku rsovať trojuholník chránená prroda rsavý rs ostrovid
krštáľové poháre voda pršti rieka Torsa rdze zlato krava Rsuľa
krštálový cukor trochu krvať trzniť hladom detský krk rčanie jeleňa
rnčanie riadom zeleninové rzoto mska rže rk šeliem ľadová krha