wz

Vybrané slová po P

Vyber správne i/í, y/ý. Potom stlač "Vyhodnoť".sysel.gif
Zvieratko, ktoré si na zimu zhromažďuje potravu, sa volá sseľ. Podobá sa veverčke,
ale svoje sslie obdlie si robí v zemi. Má ostré hrzáky a celú zimu prespí.
Nevadí mu, že občajne nebva sty. Keď sa na jar prebudí, veľmi rchlo
nadobudne späť stratenú slu. Je to nenástný tvor.

od sestrinho snka hus zaspela jazero vyschá sty Smon schravé počasie
malá skorka nová poslňovňa posypané pospkou hlasná sréna potrebujeme s
kvety srôtok sdliť v meste svovlasý starec prespacie hodiny dostal ospky
kamarátka Slvia ovčí sr merať slomerom zaspať hlinou sladký srup