wz

Vybrané slová po V

Doplň správne i/í, y/ý. Potom stlač "Vyhodnoť".vylet.gif
Vbrali sme sa do prrody. Ten vlet vmslel otec. My sme ten nápad uvtali.
Všli sme na vsokú vhliadku. Chceli sme mať lepší vhľad na okolie.
Vdeli sme veľa prrodných krás. Táto vchádzka sa nám vdarila. Páčila sa m.
Na hodine slohovej vchovy o nej vmyslím a napšem pútavý prbeh.

zavjanie vlkov vskať od radosti prepchová vla uvť veniec vsoká hora
vriť vodu let vra rozprávková vla pšná Vlma hlboký vdych
vdieť vchricu vťaz Vnco vhrať pohár vchor zavjal najvšší dom
nezvčajný deň zlozvk vsací zámok moja vzitka dômselný vnález