wz

Vybrané slová po Z

pes.gifDoplň správne i/í, y/ý. Potom stlač "Vyhodnoť".macka.gif
Náš pes Bodrík vplazuje jazk na každého. Jazčisko má vvalený aj keď spí.
Mačka Zta stále zva. Je veľmi lenivá a pohodlná. Ozva sa len vtedy, keď je hladná.
Ak ju hľadáme m, nenájdeme ju. Prezvame ju Leňoch. Mslíte, že už chtila nejakú mš?
To b ste sa veľmi mlili!

tuhá zma anglický jazk zskať odmenu jazkovedec poznkovaný kotol
vzvať na zápas dlhý zps zvať od nudy mlá prezvka mrazvé dni
ozvala sa ozvena zmný štadión skvelí muzkanti pozvať do kina obec sa nazva
zmomriavky vplazť jazk jazčnica dvojjazčný slovník vsoký zsk