wz
http://www.andrea-ucitelka.wz.sk/

úvod

slovenský jazykanglicky_jazykmatematika
informatika
informatická výchova
výchovy
SmartBooks

    Dopravná výchova

 1. dopravná výchova - 1. roč.
 2. dopravná výchova - 2. roč.
 3. dopravný kvíz pre 1. a 2. roč.
 4. cyklista - interaktívny sprievodca
 5. dopravné značky - výber
 6. dopravné značky - test
 7. dopravná výchova - test
 8. SÚŤAŽ - Bezpečne na bicykli (kód školy 8d0d)
 9. mladý záchranár - 1. test
 10. príručka 1. pomoci
 11. enviromentálna výchova
 12. voda - Človeče, nehnevaj sa!
cyklista

        Hudobná výchova

piano
Notové zápisy so zvukovým záznamom: