wz

Urči vzory podstatných mien stredného roduhojdacka.gif

Vyber správny pád podstatného mena. Potom stlač "Vyhodnoť".

pod oknom - vnúčencom - moria - súsošia -
za poľom - kolesá - v ovocí - húsatá -
počasím - na líci - cez sitá - k sloníčatám -
vtáčaťu - zo skla - na pobreží - v učilišti -
na pleciach - ku šťastiu - vĺčat - bez ucha -